SLUŽEBNÍ-CESTY.INFO

Přihlásit se
 
 
 
 
 

Cestovní příkazy

Cestovní příkaz je základní komponenta aplikace Služební-cesty.info. Ve formuláři "Cestovní příkaz" se vyplňují základní informace o plánované/vykonané služební cestě.

Formulář "Cestovní příkaz" je rozdělen na několik částí:

  • základní informace - zde se zadávají např. informace o učastníkovi služební cesty, cíl cesty, způsob dopravy, termín cesty
  • data potřebná k výpočtu náhrad za použití soukromého vozidla
  • itinerář služební cesty - zde se zadává průběh služební cesty, definují platby v rámci cesty, směny měn, případně se označuje strava zdarma
  • účtování - zde se zadávají a zobrazují podklady a výsledky vyúčtování cesty, tzn. cestovní náhrady a stravné
Cestovní příkaz

Fáze cestovního příkazu

Zpracování cestovního příkazu probíhá ve dvou fázích:

  • před odjezdem - zde se doplňují a zpracovávají data dostupná před odjezdem na služební cestu. Kromě základních údajů o služební cestě se vyplňuje plán služební cesty, předpokládané platby (např. za ubytování).
    V této fázi se doplňuje poskytnutá záloha, systém na základě doplněného plánu služební cesty vypočte požadovanou výši zálohy. Nicméně je samozřejmě možno poskytnou zálohu i v jiné výši, než je vypočteno systémem.
  • po návratu - zde se doplňuje slutečný průběh služební cesty. Vyplňují se provedené platby, směny měn, v případě soukromého vozidla tankování paliva.
    Jsou-li údaje vyplněné, je možno provést vyúčtování služební cesty.

Tisk cestovního příkazu

Vyplněný cestovní příkaz je možno vytisknout ve dvou variantách: