SLUŽEBNÍ-CESTY.INFO

Přihlásit se
 
 
 
 
 

Náhrady za použití soukromého vozidla

Zaměstnanec, který použil na služební cestu soukromé vozidlo, má nárok na náhradu za použití silničního vozidla. Náhrada se dělí na základní náhradu a na náhradu za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada se vypočte podle rovnice:

Náhrada = Průměrná spotřeba PHM x ujetá vzdálenost v km x cena PHM/100

Výsledná částka se zaokrouhlí běžným způsobem.

Základní náhrada pro rok 2015 za 1 km je

  • motocykly a tříkolky....1 Kč
  • osobní automobily....3,70 Kč
  • nákladní automobily a autobusy....7,40 Kč

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty:

  • benzín 95 oktanů....35,90 Kč
  • benzín 98 oktanů....38,30 Kč
  • nafta....36,10 Kč

Jestliže zaměstnanec jede na zahraniční služební cestu, náhrada za ujeté kilometry v zahraniční je proplácena v cizí měně. Pokud zaměstnanec nemůže doložit doklad o nákupu pohonných hmot, náhrada se proplácí v Kč. Cena na dokladu o nákupu pohonných hmot se převádí na měnu, ve které děláme vyúčtování cestovních náhrad.

Náhrada při použití soukromého vozidla podnikatelem

U podnikatele je důležité rozlišit, jestli je vozidlo zahrnuto do podnikání, nebo jestli jde o vozidlo nezahrnuté do majetku firmy. Dále je důležité, aby se za vozidlo platila silniční daň každý kalendářní měsíc..

Výpočet náhrad v aplikaci Služební-cesty.info

Pro výpočet náhrad je potřeba zadat potřebné podklady. Samotný výpočet je proveden automaticky.
Základní funkcionalitu je možno vyzkoušet v naší bezplatné kalkulačce cestovních náhrad se soukromým vozidlem.

Náhrady