SLUŽEBNÍ-CESTY.INFO

Přihlásit se
 
 
 
 
 

Výdaje

Co si můžeme naúčtovat do výdajů?

 • jízdní výdaje
 • jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny
 • výdaje za ubytování
 • zvýšené stravovací výdaje
 • nutné vedlejší výdaje

V aplikaci Služební-cesty.info se všechny výdaje za služební cestu zapisují v itineráři služební cesty.

Jízdní výdaje

Jízdní výdaje jsou výdaje za použití jakéhokoliv dopravního prostředku. Zaměstnavatel proplatí doložené doklady. Pokud má zaměstnanec bezplatnou dopravu, žádnou náhradu mu už neposkytne. Pokud zaměstnavatel určil k přepravě veřejnou hromadnou dopravu, náhrady budou jen v ceně jízdenky.

Jestliže zaměstnavatel schválí a zaměstnanec použije vlastní (soukromé) vozidlo, má nárok na náhradu PH a amortizaci podle počtu ujetých kilometrů.

Jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny

Je-li služební cesta delší, než sedm dní, může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny.

Výdaje za ubytování

Zaměstnavatel poskytne náhradu výdajů za ubytování, které zaměstnanec prokáže.

Nutné vedlejší výdaje

Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci nutné vedlejší výdaje, které prokáže. A které výdaje to mohou být?

 • výdaje za telefonní hovory
 • parkovné
 • poplatek za úschovnu zavazadel
 • vstupné na výstavu (musí být v programu služební cesty)
 • poplatek za dálniční známku
 • pohoštění obchodních partnerů (schváleno zaměstnavatelem)
 • a další...
vydaje