SLUŽEBNÍ-CESTY.INFO

Přihlásit se
 
 
 
 
 

Vyúčtování a výpočet cestovních náhrad

Všechny doklady k vyúčtování musí zaměstnanec doložit do 10 pracovních dnů. V aplikaci Služební-cesty.info stačí vyplnit itinerář služební cesty, zadat jednotlivé provedené platby a vlastní výpočet je proveden aplikací. Při vyúčtování služební cesty má svoji důležitou roli záloha. Záloha se vyúčtovává v měně, která byla zaměstnanci poskytnuta. Do výpočtu jsou zahrnuty i případné výměny peněz v různých měnách. Při vyúčtování je důležité, zda vznikl zaměstnanci přeplatek, nebo doplatek do mzdy. Přeplatek se zaměstnanci vrací:

  • v měně, která mu byla poskytnuta
  • v měně, kterou v zahraničí směnil
  • v české měně
  • v jakékoli kombinaci měn

Pokud zaměstnanec dostal menší zálohu, nebo zálohu nedostal, vzniká doplatek. Doplatek se proplácí v české měně, vyjímečně v měně dohodnuté.

Vyúčtování

Záloha na služební cestu

Zálohu na cestovní výdaje může zaměstnavatel poskytnout formou:

  • v hotovosti
  • formou cestovního šeku
  • platební kartou

Je-li záloha poskytována v hotovosti, měla by být poskytnuta v měně státu, kam zaměstnanec jede na služební cestu. Zálohu v cizí měně dostává zaměstnanec ve valutové pokladně. Výhodné je poskytování zálohy formou platební karty. Zaměstnanec má vždy při ruce potřebné finance a zaměstnavatel má přehled o výdajích. Záloha se vztahuje na všechny cestovní výdaje. Které to jsou?

  • jízdní výdaje
  • výdaje na ubytování
  • nutné vedlejší výdaje

Aplikace Služební-cesty.info umožňuje výpočet předpokládáné zálohy dle plánu služební cesty a její zaevidování.

Záloha

Podklady pro účetnictví

Program umožňuje variantně výpočet podkladů pro podvojné účetnictví.

Podklady pro účetniství