RODINNÁ FIRMA

 
 
 
Služby a produkty
 
programovani

Vývoj software

Nabízíme profesionální vývoj softwarových řešení, samostatných aplikací na zakázku, případně webových aplikací.

Máme za sebou 18 let zkušeností s vývojem na různých platformách s pomocí nejrůznějších programovacích jazyků.

Navrhuje aplikace s použitím nejmodernějších technologií. V maximální míře se snažíme najít pro zákazníka co nejvýhodnější řešení jak z hlediska ceny, tak i z hlediska výsledné užitné hodnoty. Tam, kde je to možné, využíváme pro vývoj a běh aplikace opensourcové bezplatné řešení.

java

Aplikace a software programované v jazyku Java

Vyvíjíme multiplatformní softwarové moduly v jazyce Java určené jak pro samostatný běh, tak i jako podpůrné pro větší samostatná softwarová řešení.

Webové aplikace primárně via J2EE

Vytváříme webové aplikace pomocí J2EE jako jsou například:

 • e-shopy
 • vnitropodnikové intranety
 • softwarové aplikace pro e-learning
 • aukční portály
 • redakční systémy
php

Webové aplikace pomocí PHP

Vytváříme webové aplikace pomocí PHP, zejména:

 • redakční systémy
 • dynamické webové stránky

Aplikace určené pro vytěžování a transformaci dat

Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou aplikací pro různá vytěýování a následné zpracování dat. Zde několik příkladů:

 • vytěžení dat z relačních i nerelačních databází a jejich transofmace do xml...a opačně
 • grafické ztvárnění dat pomocí grafů pomocí vlastních knihoven nebo s využitím open-source knihoven (např. JasperReport)
 • transformace dat a jejich zápis do MS Excel
 • převody mezi formáty
 • hromadné úpravy dat
lotus

Aplikace pro Lotus Domino

Za svojí bohatou praxi jsme se podíleli na vývoji mnoha aplikací pro platformu Lotus Domino, a to jak v nativní podobě pro klienta Lotus Notes, tak i webových aplikaci běžících na této platformě.
V rámci webových aplikací pro Lotus Domino využíváme jak původních možností Lotus Domino (form, view, page...), tak moderních prostředků - xPages.
Z mnoha našich aplikací jen několik málo příkladů:

 • systém elektronické spisové služby
 • systém pro s správu veřejných zakázek
 • CRM
 • elektronický systém pro zpracování personálních a náborových informací se spojením na personální agentury
 • systémy pro správu ISO dokumentů
 • systémy pro správu podnikových procesů a pro oběh dokumentů

Portálová řešení

Podíleli jsme se například na vývoji portálu Katalogu výstav pro BVV Brno.

Webové stránky

Vytvářeli jsme mnoho webových stránek jak v čistém HTML (i HTML 5), tak i rozsáhlejších řešení včetně redakčního systému. Jako příklad stránek můžeme uvést:

Výběr z referencí

Mezi naše zákazníky patří jak drobní podnikatelé, tak i významné organizace. Zde nahlédněte do vzorku našich zákazníků.

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Plzeňská teplárenská a.s.
 • asera AZ s.r.o.
 • EFEKTIM Services,s.r.o.